8.7.09

2.1

Se rentre a! TI-MALIS ale lekol. Gade kijan li kontan! L ap kouri!
Paren l swete wè pitit li travay byen lekòl, se lekòl la ki pou fè tout dilijans

konbyen ti bèt ou wè nan foto sa a?
Kombyen toupit zwazo li ye?
Plim li yo te ki koulè?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire