13.7.09

2.5

De pou konte sou yon de sèlman chif soti 1 rive 6.

Ann seye desine yon serie kare yo at kantite pwin ki gen sou de sa yo.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire