5.8.09

2.6 Wouze jaden


Wouze jaden

Pou lemoman TI-MALIS gen yon tikras difikilte pou ekrir chif yo toujou.

Li fè aktivite k ap vini pou pratike.
Kesyon 1: Ann konpte kantite aroswa

Kesyon 2: Ekri nonm sa yo en français


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire