5.8.09

2.7 TI-MALIS ranmase yon fleu
Nan mèsu yo Grenn yo gèmen epi flè yo kòmanse
pouse samble se paske se printen.


TI-MALIS ranmase yon fleu,

Sou yon fey, desine pou kont w


1. yon flè ki pli lon pase pa TI-MALIS la.

2. yon flè ki pli kout pase pa TI-MALIS la.

3. yon flè marasa flè TI-MALIS la

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire