5.8.09

2.8 Bleu, Jòn, Wouj
Jodi a, mèt TI-MALIS la propose aktivite vin aprè a.


Se oumenm tou se yon etidyan serye ou yon etidyant seryèz ou ta kap reyisi aktivite a. si mèt pa ou vle, ou ta kap fè tètansanm ak vwazin oubyen vwazin'.


koulore en wouj kaz yo ak numewo ki pi piti pase 5 nan tablo a
koulore en bleu kaz yo ak numewo ki pi gran pase 5 nan tablo a
koulore en jòn si se pa ni youn ni lòt, si se « egal 5 » li ye


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire