25.8.09

3.4 Chak moun Chak bagay gen òtè a

TI-MALIS mèzure plis pase 1 mètre. E oumenm, eskou konnen òtè w ?. Si ou konnen li, ekri l sou kaye a.
Kompare longè bagay anba ak longè 1 mètre

* Longè yon krayon nèf
* Otè yon chèz
* Longè règ w
* Longè kaye
* Otè pot la

SE plis kout pase 1 mètre?
SE plis long pase 1 mètre?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire