23.8.09

3.3 Elvay lapen... lapen gouman

Gen peyizan ki fè elvay. Savledi yo leve zannimo tankou kabrit, bèf, poul, mouton, lapen e sitou kochon. Lapen yo renmen legim anpil men papa TI-MALIS pa dakò. Yo vle pwoteje jaden legim.

Trace yon klotu (fwontyè) pou separe legim ak lapen nan chak kare. Ki kantite lapen, kawòt, mayi, manyòk, leti li ye?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire