30.8.09

3.5 Avek tan

Gen flè ki ouvri lejou epi fenmen lèswa. Oumenm tou, ou gen aktivite diferen selon momen jounen. Kouman ou pase nuit la ? Sou chak foto a, indike ki momen jounen an sa dwe fè. Choizi mo ki vin anba. gen detwa mo ki pa initil:
(1) Maten

(2) Avan-midi

(3) Midi

(4) aprè-midi

(5) lèswa

(6) lanuit

(7) douvanjou.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire