30.8.09

3.6 Roule oubyen glise 

Tout moun ki etidye koze matematik toujou dakò pou di matyè matemarik ak matyè geometri se yon moun ak lonbray li. Vwasi kèk grenn solid geometrik. Nou poko wè geometri men se yon bagay trè senp...

Yon kare sanble yon . men se pa menm bagay!
Yon serkl sanble yon sfè men se pa menm bagay!
Yon tryann samble yon piramid sfè men se pa menm bagay!
Ki kodisyon pou yon Solid te ranpli pou li te ka roule?

Bouske solid ki kapap silman roule sèlman
Bouske solid solid ki kap tankou roule epi glise
Bouske solid solid ki silman kap glise sèlman


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire