23.8.09

3.2 Soti isit... rive laba

Tou moun lekòl rive nan menm kalfou, toutfwa yo pa pren menm chimen. Ti Malys pa vle pèdi wout li, li ale yon kote san boukante chimen. Li sot pati enpi li pa vle rive anreta non! Chache konprann kadriyaj la: TI-MALIS desine bouk li. Lekol se yon € lakay se yon £. Nan kare sa represente chemen ak kek flèch.
  • Kombyen flèch vertikal yo ↕ nou wè?

  • Kombyen flèch horizontale yo ↔ ?Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire