8.9.09

3.10 Pou sakle, Pou simen, Pou planteTI-MALIS dwè ranje zouti yo enpi enstriman mekanik yo nan remiz jaden anba.
Oumenm, ou dwè


  1. Clase yo nan bon gwoup

  2. Estime longè chak objè

  3. Clase l nan bon gwoup

  4. Ekri nom chak objè sou fey pa w


Gwoup 1 Zouti yo ki plis LON pase 1 mètre

Gwoup 2 Zouti yo ki plis KOUT pase 1 mètre

Gwoup 3 Zouti yo ki 1 mètre


Diskisyon:


Koumen nou woze janden?
Koumen nou sakle janden?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire