12.9.09

4.1 Pankanpak

TI-MALIS ap prezente kek mo vokabulè matematik, n ap separe chak mo pakanpak.
1. Ekri kantite lèt yo nan chak mo a
2. Ekri kantite vwayèl yo nan chak mo a
3. Ekrikantite konsòn yo nan chak mo a

Paregzamp :
A-D-I-T-Y-O-N
(7) lèt yo (4) vwayèl (3) konsòn

R-E-Z-I-L-T-A
(?) lèt yo (?) vwayèl yo (?) konsòn yo

S-O-U-S-T-R-A-K-T-Y-O-N
(?) lèt yo (?) vwayèl yo (?) konsòn yo

K-A-N-T-I-T-E
(?) lèt yo (?) vwayèl yo (?) konsòn yo

M-È-Z-U-R-E
(?) lèt yo (?) vwayèl yo (?) konsòn yo

P-Y-R-A-M-I-D
(?) lèt yo (?) vwayèl yo (?) konsòn yo

G-E-O-M-E-T-R-I
(?) lèt yo (?) vwayèl yo (?) konsòn yo

C-Y-L-I-N-D
(?) lèt yo (?) vwayèl yo (?) konsòn yo

D-I-Z-È-N
(?) lèt yo (?) vwayèl yo (?) konsòn yo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire