2.10.09

4.4 Geometri
Zanmi Malis yo te kale figi plann yo nan yon fèy papye.
Eske w rekonè fòm geometrik?

* Ekri kantite kote ki genyen nan chak figi plann.
* Ak dizon mèt w, oumenm kale yon lòt figu plann yo sou fèy papye pa w.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire