2.10.09

4.5 Yon jaden chaje ak flè
Tikal pa tikal, n ou ap wè chif pase 10,
a fòs nou konte n ap jwenn 100!
Yon UNITE se yon flè pou kont li
Yon DIZÈN flè se yon bann 10 flè.
Ou kap wè flè fè mikalaw,
MALIS te desine pase 35.

Ak zanmi w oubyen pou kont w, konte jiska 35
Encerkle yon bann 10 (premyè dizèn)
Encerkle yon òt bann 10 (deuzyèm dizèn)
Encerkle yon òt bann 10 enkor

Ki kantite dizèn flè nou genyen?
( ) dizèn

Ki kantite flè nou genyen?
( ) dizèn ( ) Unite ( ) Flè

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire