11.12.09

4.9 Inite ki pi bon

Malis konen 2 unite pou l fè mèzi longè :
  • mètre (m)
  • decimètre (dm)

Pou chak bagay k ap vini, tanpri chwazi longè ak inite ki pi bon
  • Longè tablo class la (2m) ousnon (2dm)
  • Otè poubèl (6m) ousnon (6dm)
  • Otè yon chez (1m) ousnon (1dm)
  • Larjè yon kaye egzesis (2m) ousnon (2dm)
  • Longè yon plim (1m) ousnon (1dm)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire