13.7.09

2.3

Si ou gen 24 pòm ou separe yo bay 4 pitit ou yo egal ego, konben pòm chak timoun ap jwenn ? _______

Jak te gen 38 ponmkèt, li vann 18 nan yo. Konben li rete ? _____

Klod ak Joèl keyi mango pou yo voye vann. Si Klod keyi 14 mango enpi Joèl keyi 19, konben mango yo voye vann antou ?


Mwen gen 15 dola. M bezwen peye biciclet mwen pou 45 dola. Konben kòb m manke ?


Te gen 5 moun ki kanpe anba yon sèl parapli; men pyès nan yo pa te mouye. Poukisa?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire