8.7.09

2.2


Se dezyèm jou a!
TI-MALIS Li gen kè l sou biskèt pou rankontre ti zanmi tou nèf li fèk genyen an. L ale lekol apye, li wè bel jaden flè sou chimen li ; li fè yon ti kanpe. Alèkilè oumenm ekri nan kare kantite choublak li genyen.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire