5.8.09

2.9 Konte petal

Koulye a ti flè a fòme tout bon.
Nou kap konte kantite petal yo li genyen.
  • Desine kantite petal nou montre yo.
  • Relie nomb ki ekri en chif ak nomb ki ekri en lèt.

3 petal Neuf


7 petal Quatre


11 petal Trois


9 petal Onze


4 petal Sept

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire