8.9.09

3.9 otokolan yo.

TI-MALYS kolectione otokolan yo.
Li pral ranje yo nan yon albim, albim sa a ni pap janm vid ankò!
Nan chak paj albim (paj1, paj2 , paj 3) ann konte kantite otokolan grenouy, papiyon, pyebwa...
page 1page 2page 3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire