16.9.09

4.2 Sign pou kompare

Malis ak zanmi compare kantite jeton.
Kompare nomb ak expression ki vin anba
egal =
pi piti <
pi gwo >
pi piti oubyen egal ≤
pi gwo oubyen egal ≥
Ecris nan parentèz symbol ki bon =, <, >

12 ( ) 4
2+5 ( ) 7
4+9 ( ) 9+4
5+1 ( ) 4+2
16 ( ) 18
3+0 ( ) 13
12 ( ) 21
5+5 ( ) 10
3+4 ( ) 6+2
1+1 ( ) 11
14 ( ) 4
8 ( ) 5
10 ( ) 3+6
6+6 ( ) 9
3 ( ) 2+1
22 ( ) 21

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire